2.e 711–1492: MUSLIMSKA SPANIEN | HEM

 Hem | Audio/Video | Bilder

Islam grundades av profeten Muhammed (ca 570–632) år 622 och spreds av muslimska trupper. På kort tid kolonialiserades Nordafrika och man angrep stormakter som Östrom och Persien. Idealstaden Bagdad i Irak grundades 762 av abbasiderna och grundstrukturen byggdes på fyra år av en arbetsstyrka på 100,000 personer, mest slavar. Bagdad blev islams viktigaste stad och Mellanösterns vetenskapliga, kulturella och ekonomiska centrum.
Perioden 711–1492 kolonialiserade muslimer stora delar av den iberiska halvön och många av det östromerska rikets grannområden blev muslimska. 1453 erövrades Istanbul och resterna av det östromerska riket av osmanska muslimer. Perioden 750–1250 räknas som islams storhetstid (abbasiderna).
De muslimska samhällena förändrades i och med det allt tätare utbytet med Östrom, Persien och Indien. Man tog till sig ny musik och nya musikinstrument och i och med erövringarna ersatte muslimska hov tidigare maktcentra vilket bland annat ledde till att efterfrågan på slavar och kastrater ökade radikalt omkring år 800. Det kan ha varit huvudanledningen till att vikingar gav sig in i den cyniska och grymma men lönsamma långdistanshandeln med kastrater (eunucker) och andra slavar. Muslimer kidnappade och köpte mängder av kastrerade pojkslavar från bland annat Europa, Centralasien och Nordafrika varav en del kan ha utbildats till sångare.
Córdoba i det muslimska Spanien blev en av Västeuropas viktigaste städer och ett betydelsefullt musikcentrum inte minst vad gäller sång och hade troligen mycket större betydelse för europeisk musik än vad man normalt utgår ifrån. Kristna och muslimer var ju grannar med flera gemensamma rötter i Mesopotamien, Persien och antikens Grekland så utbyten var naturliga. Eftersom Koranen till skillnad från bibeln förbjuder kastrering av människor är det väldigt ont om tillförlitliga uppgifter angående kastratsång, men det finns flera starka indikationer på att det förekom – i och med eunucksystemet fanns det ju tusentals kastrater vid större muslimska hov och hushåll. Man bör utgå ifrån att en del sjöng.